Våkner du med morgenereksjon, ta det som et sunnhetstegn! Denne noen ganger litt plagsomme morgenhilsenen er et tegn på utskillelse av testosteron og god sirkulasjon som reflekterer at du har god helse. En sunn og frisk mann har vanligvis et sted mellom tre til fem ereksjoner i løpet av natten som varer i 25 til 35 minutter.

Nattlige ereksjoner forekommer hos alle menn i alle aldersgrupper under perioder med REM-søvn, og den siste i serien av nattlige ereksjoner skjer ofte rett før du våkner. Under REM-søvn er det en økt utskillelse av nitrogenoksyd (NO). NO er et viktig signalmolekyl som bidrar til at svamplegemene i penis blir fyllt opp av blod. Når man sover kan ikke psykologiske faktorer forstyrre ereksjonen. Ereksjonsproblemer kan ofte bli verre av selve frykten for å ha et problem. Når ereksjonen ikke fungerer optimalt kan dette resultere i at mange menn unngår seksuelle situasjoner. En partner kan oppfatte dette som manglende tiltrekking, noe som kan igjen kan gi problemer i parforholdet.

Det er mulig å skille mellom psykogene og organiske årsaker til ereksjonssvikt. Dersom en mann har morgenereksjon, men ikke får ereksjon sammen med partner kan man anta at årsaken er psykogen. Dersom en mann ikke har morgenereksjon kan det være en organisk årsak til dette, noe som bør undersøkes av lege. Det blir ofte antatt at årsaken til ereksjonssproblemer i hovedsak er psykisk. Nyere forskning viser imidlertid at hos 15-72% av menn under 40 år med ereksjonssvikt er årsaken organisk.

Organiske årsaker til ereksjonssvikt kan være:
Vaskulære:
 Nedsatt arteriell blodtilførsel, som ved kardiovaskulær sydom, arteriosklerose, hypertensjon, diabetes mellitus, hyperlipidemi, røyking, kirurgi eller strålebehandling.
Nevrologiske: Perifere nerveskader eller sykdommer som diabetes, alkoholisme eller andre polyneuropatier. Sentrale forstyrrelser i nervesystemet som multippel sklerose, Parkinson, Alzheimer, slag samt ryggmargs- og hjerneskade, prostatektomi eller strålebehandling ved prostatakreft.
Hormonelle: Hypogonadisme, hyperprolaktinemi, hyper- og hypotyreose, hyper- og hyperkortisolisme.
Skader og medfødte misdannelser, Peyronies sykdom, traumer, stråleskader, prostatektomi eller betennelser.
Medikamenter: En lang rekke medikamenter forstyrrer ereksjonen, blant dem noen av de mest brukte: neuroleptika, antidepressiver og betablokkere. Les mer her!

Psykiske årsaker: Prestasjonsangst, traumatiserende seksuell opplevelse, relasjonsangst, engstelse, depresjon, stress.

Testosteron og morgenereksjon.

Ereksjonsprosessen er svært komplisert, og både hormonelle, vaskulære og nevrale systemer er involvert. Nøkkelen til det hele ligger i avslapping av glatt musklulatur. Ved seksuell stimulering frigjøres NO som sammen med cyklisk guanosinmonofosfat (cGMP) er de viktigste signalmolekylene for å få glatt muskulatur i svamplegemene i penis til å slappe av, slik at blod kan strømme inn og gjøre penis hard.

Testosteron er et kjønnshormon med mange viktige oppgaver for å holde en mann frisk. Det påvirker benmasse, fettfordeling, muskelmasse og styrke, men også produksjon av røde blodlegemer og sædceller. Testosteron øker den seksuelle lysten og påvirker også hvor ofte man har sex. I tillegg har testosteron effekt på frekvensen av nattlig ereksjon, slik at menn med lave testosteronnivåer har færre nattlige ereksjoner sammenlignet med menn med normalt nivå av testosteron. Studier viser at testosteronbehandling av menn med ereksjonssvikt og lavt nivå av testosteron har liten effekt på potensen (Dean, 2005). Lavt testosteronnivå påvirker først og fremst sexlysten, men kan også gi humørforandringer, irritabilitet og søvnforstyrrelser. Mange menn med lavt testosteronnivå oppdager at de har lett å legge på seg over magen til tross for både trening og kostholdstiltak. Manglende initiativ og energi til å jobbe, trene eller gjøre andre aktiviteter er også vanlige symptomer.

Morgenereksjon er tegn på god blodsirkulasjon og god helse. Ta det opp med fastlegen dersom du ikke har nattlige ereksjoner eller morgenereksjon.

Referanser:
Andersson, K.-E., 2011. Mechanisms of penile erection and basis for pharmacological treatment of erectile dysfunction. Pharmacological reviews, 63(4), pp.811–59.

Argiolas, A. and Melis, M.R., 1995. Neuromodulation of penile erection: an overview of the role of neurotransmitters and neuropeptides. Progress in Neurobiology, 47(4–5), pp.235–255.

Burnett, A.L., 1995. Role of nitric oxide in the physiology of erection. Biology of Reproduction, 52(3), pp.485–489.

Dean, Robert C, and Tom F Lue. “Physiology of penile erection and pathophysiology of erectile dysfunction.” The Urologic clinics of North America vol. 32,4 (2005): 379-95, v. doi:10.1016/j.ucl.2005.08.007

Elhanbly, Samir M et al. “Nocturnal penile erections: A retrospective study of the role of RigiScan in predicting the response to sildenafil in erectile dysfunction patients.” Journal of advanced research vol. 14 93-96. 12 Jun. 2018, doi:10.1016/j.jare.2018.06.002

Ludwig W, Phillips M: Organic Causes of Erectile Dysfunction in Men Under 40. Urol Int 2014;92:1-6. doi: 10.1159/000354931