Stress oppstår når en person opplever at omgivelsenes krav og forventninger overstiger egen kapasitet. Det er en følelse av å være under for mye mentalt, fysisk eller følelsesmessig press som gjør det vanskelig å takle livssituasjonen.

“Stress kan være positivt og motivere oss til å oppnå mer. Det som er viktig å være klar over er at økt stress kan medføre økt produktivitet opp til ett metningsnivå der ytterligere stress medfører svekkelse av funksjoner, problemer og symptomer. Det er da du bør lytte til kroppens signaler. Summen av stress som skal til for at det vipper over er individuell og avhenger av hver enkelt sin livssammenheng. Når vi utsettes for stress setter det i gang en «fight and flight» reaksjon, en fundamental kroppslig respons som forbereder oss til å kjempe og rømme.”, skriver John Erling Håndstad i Ledernytt.

Vanlige symptomer og følgetilstander av stress er kvalme, hodepine, migrene, høyt blodtrykk, hjertebank, magesmerter, irritabel tarmsyndrom, diffuse smerter, tretthet eller slapphet og smerter i muskler og skjelett. Men også psykiske symptomer som søvnproblemer, angst, depresjon, tilbaketrekning, paranoide tanker, forvirring, frustrasjon og sinne.

Akupunkturbehandling av stress 
Stress er en vanlig plage mange pasienter oppsøker akupunktur for. Vi vet at stress har negativ innvirkning på immunsystemet, aldring, humør, betennelse, og smerte. Forskning har vist at akupunktur har effekt på dette. Nyere akupunktur- og fMRI-studier har bekreftet at akupunktur kan påvirke det autonome nervesystemet. Det autonome nervesystemets kan ikke kontrolleres med vår vilje, og har som hovedoppgave å sørge for balanse i kroppens basale funksjoner som kroppstemperatur, blodtrykk, åndedrett og fordøyelse.

Studier indikerer at akupunkturbehandling reduserer stressresponsen hos både mennesker og dyr, og kan øke hjerterytmevariabliteten (HRV) på kort sikt (minutter til timer). HRV er et mål på variasjonen i tid mellom hvert hjerteslag som styres av det autonome nervesystemet. Personer med høy HRV har bedre kardiovaskulær helse og er mer motstandsdyktig mot stress. Er man i «fight and flight» modus – altså stresset, er variasjonen mellom hjerteslagene lav. Er man avslappet vil variasjonen mellom slagene være høy. Jo bedre det autonome nervesystemet fungerer, jo raskere er det i stand til endringer som igjen viser større motstandskraft og fleksibilitet. En studie ønsket å undersøke HRV under akupunkturbehandling, men også over tid (uker og måneder) hos 10 pasienter i alderen 33-72 som fikk akupunkturbehandling for høyt blodtrykk. Pasientene fikk behandling to ganger i uken i to uker, deretter en gang i uken i seks uker, og deretter en gang i måneden. Studien er en observasjonsstudie og dermed ikke blindet eller har en kontrollgruppe. De fant at HRV økte under akupunkturbehandling etter at nålene var satt inn, og at det var en økning i HRV over tid som betyr at pasientenes stressnivå ble redusert.

Akupunktur har også vist seg å øke frigivelsen av endorfiner, kroppens egen “lykkepille”, som spiller en viktig rolle i reguleringen av fysisk og følelsesmessig stressrespons som smerte, hjertefrekvens, blodtrykk og fordøyelsesfunksjon. Hentet fra en forskningsoversikt utført av Evidence based Acupuncture.

Vi vet også at kontakt med naturen reduserer stress. En studie undersøkte effekten mellom hvor lenge man må være i naturen for å få endringer i de to stressbiomarkørene kortisol og amylase. 36 personer som bor i storby ble fulgt over åtte uker. De fant at 20-30 minutter i naturen reduserer stress vist ved en reduksjon i utskillelsen av kortisol med 21% og amylase med 28%. For å redusere stressnivået mellom akupunkturbehandlingene ta deg halvtimes en tur ut i naturen.

Har du spørsmål om akupunktur og stress, ta gjerne kontakt: 

 

 

 

Referanser
Sparrow, Kristen, and Brenda Golianu. “Does Acupuncture Reduce Stress Over Time? A Clinical Heart Rate Variability Study in Hypertensive Patients.” Medical acupuncture vol. 26,5 (2014): 286-294. doi:10.1089/acu.2014.1050

Hunter, MaryCarol R., Gillespie Brenda W., Chen Sophie Yu-Pu. Urban Nature Experiences Reduce Stress in the Context of Daily Life Based on Salivary Biomarkers, Frontiers in Psychology Vol. 10, 722 (2019). doi=10.3389/fpsyg.2019.00722

Ribeiro SC, Kennedy SE, Smith YR, Stohler CS, Zubieta JK. Interface of physical and emotional stress regulation through the endogenous opioid system and m-opioid receptors. Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry. 2005;1264-1280.

Harbach H, Moll B, Boedeker RH, et al. Minimal immunoreactive plasma b-endorphin and decrease of cortisol at standard analgesia or different acupuncture techniques. European Journal of Anaesthesiology. 2007; 24:370-6

Li M, Tjen-A-Looi SC, Longhurst JC. Electroacupuncture enhances preproenkephalin mRNA expression in rostral ventrolateral medulla of rats. Biol Psychiatry. 2010;477:61-5

Yin J, Chen J, Chen JDZ. Ameliorating effects and mechanism of electroacupuncture on gastric dysrhythmia, delayed emptying and impaired accommodation in diabetic rats. The American Journal of Physiology. 2010; 298:G563-G570

Agelink MW, Sanner D, Eich H, Pach J, Bertling R, Lemmer W, Klieser E, Lehmann E. Does acupuncture influence the cardiac autonomic nervous system in patients with minor depression or anxiety disorders? Fortschritte der Neurologie-Psychiatrie. 2003;71:141-9