Alle har vel hatt netter der vi sover dårlig. Det kan være vanskelig å sovne inn, man våkner flere ganger i løpet av natten og har problemer med å sovne igjen eller våkner for tidlig og ligger å venter på at vekkerklokken skal ringe. Det sies at hver tredje nordmann har slike plager av og til. For over 10% er plagene kronisk eller vedvarende, og er ofte årsak til økt sykefravær. Det er vanlig å skille mellom utløsende og opprettholdende årsaker. Utløsende årsaker for søvnproblemer kan være belastninger og kriser, smerter og sykdom eller dårlige søvnvaner som når man snur døgnet. Vedlikeholdende årsaker bidrar til at søvnproblemene ikke avtar, selv om den utløsende årsaken ikke lenger er til stede. Mange med søvnproblemer blir frustrerte og bekymret fordi de ikke får sove. Jo mer du anstrenger deg for å sove, desto vanskeligere kan det bli. Bekymring for ikke å få sove er altså et sentralt problem. Negative forventninger er en viktig vedlikeholdende faktor for søvnproblemer. Norsk forening for kognitiv terapi har laget en veileder for hva du kan gjøre ved søvnproblemer.

Ikke-medikamentell behandling anbefales som førstevalg ved søvnproblemer, men mange blir i dag likevel behandlet med medikamenter. Medikamenter kan være nyttige ved kortvarige søvnplager, men langvarig bruk bør unngås. Medikamentene taper effekt over tid, er vanedannende og svekker søvnkvaliteten. Behandlingen blir en del av problemet.

Forskningen viser at akupunktur ser ut til å være minst like effektiv som legemidlene som benyttes ved søvnforstyrrelser, men uten deres mange bivirkninger. British Acupuncture Counsil har laget en oversikt. Her fant de at de fleste studier viser at akupunktur er betydelig mer effektiv enn sovemedisiner (benzodiazepiner), ingen behandling eller skam-akupunktur (Sun 2010, Cao 2009, Yeung 2009, Lee 2008, Cheuk 2007). En meta-analyse støtter disse konklusjonene. Akupunktur kan trygt kombineres med konvensjonelle medisinske behandlinger for søvnløshet, for eksempel benzodiazepiner, noe som bidrar til å redusere bivirkningene og forbedre deres gunstige effekter (Cao et al 2009).

En oversikt over systematiske gjennomganger om akupunktur ved søvnplager publisert i 2019, viser at akupunkturgruppen hadde bedre resultater enn kontrollgruppen ved behandling av søvnløshet. Forfatterne av studien er likevel forsiktige med sine anbefalinger på grunn av den dårlige metodologiske kvaliteten i mange av studiene. De etterlyser større studier av god metodologisk kvalitet.

Akupunkturforskningen viser at akupunktur ser ut til å være minst like effektivt som medikamenter, men uten deres bivirkninger, og bør betraktes som et terapeutisk alternativ ved søvnløshet.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon.