For litt siden overhørte jeg en samtalle mellom to menn. De snakket om kvinner og overgangsalder – og deres plager. De konkluderte med at de var glade for å være menn, og at menn heldigvis ikke har noe tilsvarende. Det er flott å høre menn som er fornøyde med å være menn, MEN menn opplever også endring i hormonnivåene i løpet av livet som kan gi ulike fysiske og emosjonelle endringer.

Fra rundt 40 år reduseres nivået av testosteron med 1-2 prosent i året. Nedgangen i testosteronnivå varierer hos menn og påvirkes av kronisk sykdom, overvekt, alvorlig emosjonelt stress og medikamenter. En god nyhet er at denne nedgangen i testosteronnivå kan reduseres av helse- og livsstilsfaktorer. Nok søvn, et sunt kosthold, unngå stress, røyking og alkohol og redusere vekten er livsstilsråd som kan bedre symptomene ved lavt testosteronnivå. Dette er helt i samsvar med råd vi gir i kinesisk medisin ved lave nivåer av testosteron.

testosterone650

Testosteronmangel er vanlig hos menn med hjerte- og karsykdommer. Vi ser ofte overvekt, hypertensjon, dyslipidemi, nedsatt glukoseregulering og insulinresistens hos menn med lavt testosteronnivå. Testosteronehbehandling har en positiv effekt på å redusere risikofaktorene for metabolsk syndrom og hjerte- og karsykdommer.

Testosteron påvirker sexlysten, regulerer sædproduksjonen, øker muskelmasse og energinivå. Typiske symptomer på testosteronmangel er tap av libido (lyst), manglende morgenereksjon og potensproblemer. I tillegg kommer symptomer som irritabilitet, humørsvingninger, at man kan bli lett sint, tap i muskelstyrke, vektøkning, hetetokter, insomnia (søvnproblemer), hukommelsesproblemer, mangel på energi, tretthet, og depresjon. Noen kaller dette for andropause. Mange av disse symptomene kjenner vi igjen fra kvinners overgangsalder.

Akupunktur ved symptomer på lave nivåer av testosteron
Vi har god erfaring og god forskning som viser at vi kan hjelpe menn med flere av plagene de får ved andropause, som irritabilitet, sinne og depresjon. Vi har også god forskning som viser at akupunktur kan være effektivt ved insomnia, men det finnes ikke forskning som ser på akupunktur og insomnia hos menn med lavt testosteronnivå. Ved å redusere stressnivået, som akupunktur har god effekt på, vil det kunne påvirke søvn og humør. Forskning viser at akupunktur kan ha god effekt på fatigue og mangel på energi, men dette er ikke undersøkt i sammenheng med andropause menn.

Akupunktur og hetetokter hos menn
Det er gjort noe forskning på menn og hetetokter ved androgendeprivasjonsterapi, altså behandling som hindrer at testosteron frigis. En svensk studie av Frisk et al., (2009) undersøkte 31 menn med hetetokter på grunn av prostatakreftbehandling fra 2001 til 2004. Disse ble fordelt til enten elektroakupunktur eller vanlig akupunktur en gang i uken i 12 uker. Av de 31 fullførte 29 menn behandlingen. De fant at antall hetetokter i døgnet avtok betydelig. I elektroakupunktur-gruppen gikk det fra en median på 7,6 ved baseline til 4,1 etter 12 uker, og fra 5,7 i akupunktur-gruppen til 3,4. Ubehag av hetetokter ble redusert fra 8,2 i EA-gruppen til 3,3 og fra 7,6 til 3,4 i TA-gruppen etter 12 uker. Effekten varte i opptil 9 måneder etter avsluttet behandling.

Konklusjon: Elektroakupunktur og akupunktur reduserte både antall hetetokter og plagene fra hetetokter. En reduksjon på henholdsvis 78% og 73%  er like bra eller bedre enn de vanlige medikamentene som brukes. Akupunktur bør betraktes som et behandlingsalternativ for hetetokter hos menn, men ytterligere studier av god metodisk kvalitet er nødvendig. Det er noen begrensninger ved denne studien som at den hadde et lite antall pasienter og ingen placebo-kontroll.

Hirsch & Goldstein, (2015) behandlet 7 menn med prostatakreft og hetetokter som fikk androgen deprivasjonsterapi med akupunktur 2 ganger i uken i totalt 6 uker. Alle fikk en betydelig reduksjon av hetetoktene, fra grad 3 (alvorlig) til grad 2 (moderat) og grad 1 (mild). De fikk også mer enn 50% reduksjon i daglige antall hetetokter. Det er nødvendig med større studier. Forfatterne tror den kliniske effekten kan være relatert til akupunkturens evne til å stimulere frigjøring av endorfiner, noradrenalin og serotonin i den hypotalamiske termo-regulerende kjernen og modulering av det perifere autonome nervesystemet som fører til perifer vaskulær dilatasjon.

Mange kvinner velger akupunktur for sine menopausesymptomer fordi de ikke ønsker eller kan ta hormoner. Kanskje dette kan være et godt behandlingsalternativ for symptomene menn får ved lave testosteronnivåer?

Kilder: (Singh, 2013; Decaroli & Rochira, 2017; Jones & Kelly, 2018)

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål.

Advertisement