Prostata er en kjertel hos mannen som omslutter første del av urinrøret. Den veier ca 30 gram og er på størrelse med en kastanje/chestnut.

Prostatakjertelen vokser gradvis med økende alder. Urinrøret går fra urinblæren gjennom prostata og munner ut på penishodet. Når kjertelen vokser, klemmes den delen av urinrøret som går gjennom prostata sammen, og det kan bli et avløpshinder.

Prostatas rolle i sæproduksjonen

Prostata produserer deler av innholdet i sædvæsken og hjelper til å bevege sædvæsken til urinrøret ved utløsning. I prostata blir det mannlige kjønnshormonet testosteron transformert til en biologisk aktiv form, DHT (dihydrotestosteron).

Det er mye glatt muskulatur i prostata. Ved utløsning trekker disse musklene seg sammen og presser sædvæsken ut i urinrøret sammen med sædceller og væske fra andre kjertler som sammen utgjør sæd. Prostatasekresjon er viktig for at sædcellene skal fungere ordentlig, og er derfor viktig for fertiliteten hos menn. Den tynne, melkeaktige væsken inneholder mange enzymer som det prostata-spesifikke antigenet (PSA). Dette enzymet gjør sæden tynnere. Det hormonlignende stoffet spermine sikrer sædcellens motilitet (evne til å bevege seg).

Benign prostata hyperplacia

Godartet økning av mengden prostatavev i prostatakjertelen kalles benign prostatahyperplasi. Tilstanden er karakterisert ved en gradvis forstørrelse av prostatakjertelen og etter hvert symptomer på hindret avløp for urinen. Forekomsten av tilstanden øker med alderen. 25% av alle menn mellom 50 og 60 år, og mer enn 50% av alle menn over 60 år har symptomer på forstørret prostata. Vi vet ikke sikkert hva som forårsaker denne veksten av prostatavev, men antar at det kan komme av endringer i balansen av sexhormonene som skjer når menn blir eldre.

Symptomene ved godartet forstørret prostata er: plutselig og sterk trang til å tisse, hyppig vannlating med små volum, nattlig vannlating og urinlekkasje og vansker med å komme i gang med vannlatingen, svak stråle, følelse av ufullstendig tømming, behov for å presse/trykke og etterdrypping. Den ufullstendige tømmingen medfører at det blir urin igjen i blæren etter vannlatning (resturin). Dette fører i sin tur til at blæren raskt blir full, og behov for hyppige tømninger, med gradvis økende trykk og smerter over blæren.

Diagnosen stilles ved en undersøkelse av prostatakjertelen som kan kjennes med én finger i endetarmen. På denne måten kan legen i noen tilfeller skille mellom prostatakreft og godartet forstørret prostata. Ved overoppfylling av urinblæren kan legen også kjenne blæren i nedre del av magen. I tillegg tas urinprøve og blodprøve, og eventuelt måling av resturin. I de flest tilfellene er det ikke behov for andre undersøkelser. Er det mistanke om prostatakreft tas biopsi av prostatakjertelen.

Standard medisinsk behandling ved godartet forstørrelse av prostata

Hensikten med behandlingen er å fjerne plager som reduserer livskvaliteten, og å forhindre komplikasjoner. To hovedtyper medikamenter finnes – alfablokkere og 5-alfa-reduktasehemmere.

Alfa-blokkere virker ved å åpne blærehalsen slik at urinen lettere renner fra urinblæra til urinrøret. Effekten kommer etter få ukers behandling, men hjelper dessverre ikke alle. Bivirkninger av dette medikamentet forekommer hos cirka ti prosent og er blant annet svimmelhet, tretthet og lavt blodtrykk. Ved slike bivirkninger må dosen reduseres. Alfablokkere er i de fleste situasjoner det første medikamentvalget. Men dersom ikke symptomene reduseres etter 8 uker er det nødvendig å skifte medisin, eller å kombinere to ulike medisiner.

5-alfa-reduktasehemmere reduserer størrelsen på prostata og bedrer avløpet på den måten. Effekten kommer langsomt, det kan ta inntil seks måneder før en har full effekt. Da er størrelsen på prostata redusert med 20-30%. Dette reduserer risikoen for full stopp i vannlatingen, og behovet for operasjon.

Alfablokker og 5-alfa-reduktasehemmer gis ofte som kombinasjonsbehandling for å oppnå bedre effekt enn ved hvert av medikamentene for seg.  

Dersom dette ikke bedrer symptomene kan man ta Fosfodiesterase-5 hemmer (Cialis) som kan bedre urineringsproblemene.

Det kan også være aktuelt med kirurgi der man skjærer bort deler av prostata som stenger for avløpet eller fjerning av hele prostata, laserbehandling og microbølger er også mulig.

Dvergpalme anbefales ofte som behandling, men resultatene viser at det ikke har bedre effekt enn placebo.

Akupunkturbehandling og godartet forstørrelse av prostata

En systematisk gjennomgang og metaanalyse av Zhang et al. fra 2017, så på effekten av akupunkturbehandling for godartet prostatahyperplasi. Alle de inkluderte studiene brukte anerkjente skjemaer for måling av endring av symptomer. Åtte av de inkluderte studiene brukte International Prostate Symptom Score (IPSS), og to brukte Bother Score(BS). Oppfølgingsperioden i de inkluderte studiene var 3 måneder. BPH er en progressiv sykdom med langvarig forløp. Det er derfor nødvendig med studier som har en oppfølgingsperiode lenger enn 24–48 måneder for å vurdere effekten av behandling.

Selv etter tre måneder fant at de at akupunkturbehandling ga statistisk signifikante endringer på symptomer ved moderat til alvorlig forstørrelse av prostata. Dette har kliniske betydning og bør undersøkes i ytterligere studier.