Infertilitet

Mannlig infertilitet er et stadig økende problem i den vestlige verden.

1 av 8 par har problemer med å bli gravid når de skal ha sitt første barn i følge tall fra European Association of Urology (2015), og hos 40% av parene som prøver å bli gravid ligger årsaken hos mannen. Det har vært en reduksjon på hele 50-60% i spermieantall og sædkonsentrasjon i årene fra 1973-2011. Likevel snakkes det sjelden om mannlig infertilitet – fokuset er oftest på hvordan kvinnen opplever dette. Mange menn er både triste og fortvilte og føler at det å ikke få barn går ut over maskuliniteten. Det er viktig at vi også ivaretar mannens perspektiver og følelser rundt det å være ufrivillig barnløs. I tradisjonell kinesisk medisin er emosjoner og fysisk helse knyttet sammen – sorg, stress, bekymring, langvarig frustrasjon og sinne påvirker oss og vår helse.

Flere medikamenter har vist seg å påvirke mannens reproduksjon. En nylig publisert dansk studie viste at etter to ukers bruk av Ibuprofen (Ibux) ble testosteronnivået redusert. Testosteron påvirker muskelmasse, humør, potens og lyst. Paracetamol i høye doser ser ut til å redusere sædkvaliteten og påvirke testikkeldannelsen hos gravide som bærer guttebarn. En studie som kom ut i mars i år fant at antihistaminer som brukes ved allergi kan gi redusert fertilitet hos menn.

Livsstil, overvekt, manglende fysisk aktivitet, kosthold er årsaker som kan påvirke fertiliteten. Forskningen støtter at vektreduksjon ved diett og mosjon, røykeslutt og alkohol med måte har god effekt på den mannlige fertiliteten. Røyking reduserer antall sædceller og motilitet (bevegelighet). Alkohol og narkotika påvirker sædkvaliteten og kan skade cellenes arvemateriale. Stråling, tungmetaller, stress, laptop i fanget og trange bukser kan føre til økt temperatur i testiklene som igjen påvirker sædkvaliteten. Overtrening kan føre til redusert nivå av testosteron, som igjen kan gi redusert spermiekonsentrasjon.

Det er foreløpig få studier på akupunktur og mannlig infertilitet. En systematisk oversikt og meta-analyse som inkluderer fire studier fant at akupunktur bedrer konsentrasjon og motilitet av spermier, og kan muligens bedre sædkvaliteten. Forfatterne etterspør større randomiserte kontrollerte studier av god kvalitet. Her kan du lese mer om akupunkturforskning og mannlig infertilitet.

Antihistaminer påvirker mannens fertilitet og potens.

Livsstilsråd for å bedre fertiliteten

Photo by Ben White on Unsplash

 

 

%d bloggers like this: