Potensproblemer

Med ereksjonssvikt menes en manglende evne til å oppnå, eller vedlikeholde, en tilstrekkelig reisning av penis til å kunne gjennomføre samleie.

Mange menn sliter med manglende lyst, evne og for tidlig sædavgang. I følge undersøkelsen Massachusetts Male Aging Study (MMAS) opplever over 40% av menn over 40 år ulike former for potensproblemer og det øker med alderen (Johannes et al., 2000). Selv om ereksjonsproblemer er en vanlig lidelse, så snakker ikke menn om dette hverken med hverandre, partner eller fastlegen, og ofte går det ut over både selvfølelsen og livskvaliteten. Ereksjonssvikt er et tabubelagt tema, slik at det kan være utfordrende for mennene å oppsøke hjelp og behandling, til tross for at dette er et vanlig problem som rammer mange menn.

I denne videoen fra Norsk forening for klinisk sexologi informerer Haakon Aars, psykiater og spesialist i klinisk sexologi NACS om ereksjonssvikt. Kanskje får du svar på ting du lurer på, men enda ikke har snakket med fastlegen din om. Verdt en titt!

Ereksjonssvikt kan være det første tegnet på hjerte-karsykdommer eller diabetes, så det er viktig å gå til legen og sjekke dette (Andersson, 2011). Menn med ereksjonsproblemer har en høyere risiko for hjertekarsykdom i løpet av 10 år. Selv om dødeligheten av hjertekarsykdom har gått drastisk ned de siste 30 årene, ser vi at antall unge som får hjerteinfarkt øker. Å identifisere menn i et tidlig stadium av hjertekarsykdom har potensiale til å hindre mer alvorlig sykdom, øke livskvaliteten og være kostnadseffektivt for samfunnet.

Behandlingsprotokollen for erektil dysfunksjon anbefaler Viagra, Cialis, Levitra (PDE5-hemmere) som førstevalg, og disse er effektive i omtrent 60 til 70% av tilfellene. Dessverre har medikamentene noen uheldige bivirkninger, og for mange menn er ikke  disse medikamentene et alternativ enten på grunn av andre underliggende sykdommer eller bivirkninger (Andersson, 2011). En gruppe på 30-40% vil også oppleve at PDE5-hemmerne ikke har effekt, noe som kan gi en følelse av skuffelse eller fortvilelse (Tomlinson & Wright, 2004).

Mange av pasientene jeg har behandlet ønsker seg en effektiv behandling uten å bruke medikamenter, enten på grunn av egne prinsipper eller på grunn av bivirkningene til medikamentene. Akupunktur gir ingen slike bivirkninger og kan derfor være et godt alternativ for de som ikke vil eller kan bruke ereksjonspiller. Nyere studier har også vist at akupunktur kan ha god effekt ved stress, depresjon og angst og kan derfor være en god behandling på de mer emosjonelle plagene som ofte følger ved ereksjonssvikt.

Akupunktur og ereksjonsproblemer. Artikkel i NOFUS-nytt.

Ereksjonssvikt kan være første symptom på alvorlig sykdom.

Medikamenter som kan forårsake ereksjonssvikt

Antihistaminer påvirker mannens fertilitet og potens.
%d bloggers like this: