Smerter

Akupunktur er godt kjent for å være en effektiv i behandling av smerte. Akupunkturens unike rolle i å redusere smerte og plager hos pasienter er en av hovedårsakene til at det har blitt så populær rundt om i verden. Det finnes rikelig med forskning på effekten av akupunktur på ulike smertetilstander.

Ved kroniske smerter fortsetter nervesignaler som var aktive under akutt skade å sende signaler om at kroppen har smerte. Ny forskning tyder på at kronisk smerte kan komme av en funksjonsfeil i måten hjernen kartlegger sensorisk informasjon. Akupunktur-behandling har blitt påvist å aktivere flere av kroppens egne opioider, samt å forbedre hjernens følsomhet overfor opioider. En rekke signalmolekyler involvert i smertereduksjon har vist seg å bli frigjort eller regulert ved akupunkturbehandling; som ATP og adenosin, GABA og substans P.

En meta-analyse av 17.922 pasienter fra randomiserte studier konkluderte at “Akupunktur er effektivt for behandling av kronisk smerte og bør derfor anbefales som et behandlingsalternativ”. En oppfølgingsundersøkelse så på langvarig smertelindring, og fant at effekten av akupunkturbehandlingen vedvarte i 12 måneder etter at behandlingen var avsluttet.

En nylig publisert Cochranegjennomgang konkluderer at akupunktur reduserer symptomer på kronisk prostatitt og kronisk bekkensmertesyndrom. Studien inkluderer 38 studier med 3290 menn med kronisk prostatitt eller kroniske bekkensmerter og evidensen er av moderat til høy kvalitet. Vil du lese hele studien finner du den her.

Akupunktur er et sikkert og effektivt behandlingsalternativ ved smerte, og uten de bivirkningene som medikamenter som brukes ved smerte ofte har. Ny forskning viser at unge menn som tar smertestillende medisiner som inneholder virkestoffet ibuprofen får lavere nivåer av kjønnshormonet testosteron. En nylig publisert stor studie med 6,3 millioner tilfeller viser at NSAIDS kan øke risikoen for hjerte- og karsykdommer med opp mot 50% sammenlignet med om man ikke tar noe smertestillende. Diklofenak øker risikoen mest, deretter kommer ribuprofen og paracetamol som øker risikoen med 30% og naproxen øker risikoen med 20%.

Akupunkturbehandling ved smerte har både lang tradisjon og en moderne forskningsbasert tilnærming – uten bivirkninger.

Har du smerter og/eller har du spørsmål etter å ha lest dette ta gjerne kontakt på telefon 926 95 134 eller epost: m.linden.dahle@gmail.com.

%d bloggers like this: